Dla kogo?


Kurs adresowany jest do:

 • osób, które rozpoczynają swoją przygodę z funduszami europejskimi i poszukują rzetelnej informacji na ten temat przekazanej w syntetyczny sposób
 • osób reprezentujących instytucje publiczne, w tym przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego (pracowników urzędów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, radnych)
 • osób wywodzących się z sektora społecznego (pracowników fundacji, stowarzyszeń), które poszukują nowych form finansowania


Dlaczego warto?


Kurs prowadzony jest przez specjalistów w dziedzinie pozyskiwania środków europejskich oraz skutecznego realizowania i rozliczania projektów europejskich, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar podejmowanych zagadnień i rozwijanie konkretnych umiejętności osób biorących udział w kursie.

Cele kursu:

 • przekazanie wiedzy na temat rozdysponowania pieniędzy pochodzących z funduszy europejskich
 • nabycie wiedzy oraz kompetencji związanych z przygotowaniem projektu i wypełnieniem wniosku
 • zdobycie umiejętności pozwalających rzetelnie realizować projekt i prawidłowo go rozliczyć
 • wyposażenie uczestnika kursu w elementarną wiedzę z zakresu pozyskiwania środków z funduszy europejskich i skutecznego aplikowania
 • nabycie umiejętności aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w pracach grupy projektowej

Zajęcia

W ramach kursu proponujemy Państwu następujące zajęcia:

 

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej

Wykład

2

Wniosek o dofinansowanie projektu

Konwersatorium

2

Przygotowane i zarządzanie „małymi projektami”

Warsztaty

8

Obsługa „Generator Wniosków”

Warsztaty

4

Nieprawidłowości i błędy w projektach finansowanych przez UE

Konwersatorium

2

Łącznie: 18 godzin

 

Organizacja kursu


Organizacja kursu:

 • Uczestnikiem kursu może zostać każdy!
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
 • Możliwe jest przeprowadzenie kursu zamkniętego, w którym udział weźmie wyłącznie zgłoszona, zorganizowana grupa uczestników.
 • Istnieje możliwość modyfikacji tematyki proponowanego kursu dla zorganizowanej grupy uczestników, np. dla danej organizacji, w której szczególna uwaga zwrócona zostanie na najważniejsze dla niej zagadnienia zgodnie z zamówieniem.

W przypadku grup zorganizowanych kurs może zostać przeprowadzony w dogodnych dla takich grup terminach.

Wstępny harmonogram kursu:

I dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45-16:00 – przerwa
 • 16:00-17:30 – zajęcia (2h)

II dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45 – zakończenie i wręczenie dyplomów

Najbliższy planowany termin rozpoczęcia kursu:

 • OBECNIE NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KURS

Termin rekrutacji ————

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • Obecność na zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie zgodnie z wymogami stawianymi przez prowadzących.

Płatności:

 • Opłata za kurs wynosi 700 zł.
 • Opłatę należy wnieść co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem na podany podczas składania deklaracji uczestnictwa numer konta bankowego.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne, wyżywienie, certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania noclegu na potrzeby udziału w kursie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

Kierownik kursu


Kierownik kursu: dr Łukasz Scheffs
e-mail: lukasz.szeffs@amu.edu.pl

Polub nas na Facebook