Dla kogo?


Kurs adresowany jest do:

 • przedstawicieli małych i średnich firm
 • pracowników działów marketingowych
 • handlowców
 • zainteresowanych problematyką nowoczesnych form komunikowania i budowania poprzez media społecznościowe trwałych relacji z klientem


Dlaczego warto?


Kurs prowadzony jest przez specjalistów w dziedzinie promocji i reklamy oraz marketingu społecznościowego, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar podejmowanych zagadnień i rozwijanie konkretnych umiejętności osób biorących udział w kursie.

Cele kursu:

 • przekazanie wiedzy na temat marketingu społecznościowego
 • przedstawienie specyfiki social media
 • przekazanie wiedzy na temat portali społecznościowych
 • zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami przekazu

Zajęcia

W ramach kursu proponujemy Państwu następujące zajęcia:

 

 

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Idea marketingu społecznościowego

Wykład

1

Użytkownicy portali społecznościowych

Wykład

1

Portale społecznościowe – charakterystyka, wady i zalety, możliwości i ograniczenia

Warsztaty

4

Jak zaistnieć na portalu społecznościowym?

Warsztaty

2

Narzędzia marketingu społecznościowego

Warsztaty

4

Redagowanie treści (bieżąca aktywność, akcje marketingowe)

Warsztaty

4

Marketing wirusowy

Warsztaty

2

Łącznie: 18 godzin

 

Organizacja kursu


Organizacja kursu:

 • Uczestnikiem kursu może zostać każdy!
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
 • Możliwe jest przeprowadzenie kursu zamkniętego, w którym udział weźmie wyłącznie zgłoszona, zorganizowana grupa uczestników.
 • Istnieje możliwość modyfikacji tematyki proponowanego kursu dla zorganizowanej grupy uczestników, np. dla danej organizacji, w której szczególna uwaga zwrócona zostanie na najważniejsze dla niej zagadnienia zgodnie z zamówieniem!

W przypadku grup zorganizowanych kurs może zostać przeprowadzony w dogodnych dla takich grup terminach.

Wstępny harmonogram kursu:

I dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45-16:00 – przerwa
 • 16:00-17:30 – zajęcia (2h)

II dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45 – zakończenie i wręczenie dyplomów

Najbliższy planowany termin rozpoczęcia kursu:

 • OBECNIE NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KURS

Termin rekrutacji mija ——————

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • Obecność na zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie zgodnie z wymogami stawianymi przez prowadzących.

Płatności:

 • Opłata za kurs wynosi 700 zł.
 • Opłatę należy wnieść co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem na podany podczas składania deklaracji uczestnictwa numer konta bankowego.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne, wyżywienie, certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania noclegu na potrzeby udziału w kursie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

Kierownik kursu

Polub nas na Facebook