Dla kogo?


Kurs adresowany jest do:

 • przedstawicieli instytucji publicznych, w tym przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego (pracowników urzędów, instytucji publicznych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, radnych)
 • osób zaangażowanych i odpowiedzialnych za działania promocyjno-reklamowe na terenie gminy, powiatu i regionu
 • osób zainteresowanych marketingiem terytorialnym i wiążących swoją przyszłość zawodową z podmiotami specjalizującymi się w promocji gmin, powiatów czy regionów

Dlaczego warto?


Kurs prowadzony jest przez specjalistów w dziedzinie promocji i reklamy oraz marketingu terytorialnego, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar podejmowanych zagadnień i rozwijanie konkretnych umiejętności osób biorących udział w kursie.

Cele kursu:

 • zaznajomienie uczestników z ideą marketingu terytorialnego
 • wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem konkretnych narzędzi, za pomocą których można prowadzić dziś aktywną i efektywną kampanię promocyjno-reklamową gminy

Zajęcia

W ramach kursu proponujemy Państwu następujące zajęcia:

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Samorząd i marketing terytorialny

Wykład

1

Strategia rozwoju gminy/powiatu/regionu

Wykład

1

Wizerunek i zarządzanie marką terytorialną

Warsztaty

2

Strategia promocji gminy/powiatu/regionu

Warsztaty

4

Kampania reklamowa gminy/powiatu/regionu

Warsztaty

4

Eventing

Warsztaty

2

Kontakty z mediami

Warsztaty

4

Łącznie: 18 godzin

Organizacja kursu


Organizacja kursu:

 • Uczestnikiem kursu może zostać każdy!
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
 • Możliwe jest przeprowadzenie kursu zamkniętego, w którym udział weźmie wyłącznie zgłoszona, zorganizowana grupa uczestników.
 • Istnieje możliwość modyfikacji tematyki proponowanego kursu dla zorganizowanej grupy uczestników, np. dla danej organizacji, w której szczególna uwaga zwrócona zostanie na najważniejsze dla niej zagadnienia zgodnie z zamówieniem!

W przypadku grup zorganizowanych kurs może zostać przeprowadzony w dogodnych dla takich grup terminach.

Wstępny harmonogram kursu:

I dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45-16:00 – przerwa
 • 16:00-17:30 – zajęcia (2h)

II dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45 – zakończenie i wręczenie dyplomów

Najbliższy planowany termin rozpoczęcia kursu:

 • OBECNIE NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KURS

Termin rekrutacji  mija ———–

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie zgodnie z wymogami stawianymi przez prowadzących

Płatności:

 • Opłata za kurs wynosi 700 zł.
 • Opłatę należy wnieść co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem na podany podczas składania deklaracji uczestnictwa numer konta bankowego.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne, wyżywienie, certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania noclegu na potrzeby udziału w kursie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

Kierownik kursu


Kierownik kursu: dr Bartłomiej Secler
e-mail: bartlomiej.secler@amu.edu.pl

Polub nas na Facebook