Dla kogo?


Kurs adresowany jest dla:

 • wszystkich, którzy interesują się polityką lokalną/regionalną i pragną aktywnie zaangażować się w działalność polityczną
 • wszystkich, którzy mają zamiar objąć mandat radnego w gminie, powiecie czy mandat w sejmiku wojewódzkim
 • osób, które planują karierę wójta, burmistrza, prezydenta, starosty czy nawet marszałka województwa
 • osób, które nie planują kariery politycznej, ale chciałyby aktywnie włączyć się w działania obywatelskiego komitetu wyborczego i swoją wiedzą oraz umiejętnościami przyczynić się do wyborczego sukcesu

Dlaczego warto?


Kurs prowadzony jest przez specjalistów w dziedzinie samorządu terytorialnego oraz marketingu politycznego, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar podejmowanych zagadnień i rozwijanie konkretnych umiejętności osób biorących udział w kursie.

Cele kursu:

 • przekazanie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim i istocie dobrze funkcjonującej demokracji, którą jest aktywny samorząd i aktywni, zaangażowani mieszkańcy
 • przekazanie informacji o szczegółach funkcjonowania obywatelskich komitetów wyborczych
 • przekazanie wiedzy na temat tworzenia i prowadzenia struktur lokalnych
 • nabycie przez kursantów wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego i skutecznego rywalizowania o głosy wyborców
 • wypracowanie kompetencji aktywnego prowadzenia rywalizacji wyborczej

Zajęcia

W ramach kursu proponujemy Państwu następujące zajęcia:

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Ordynacja wyborcza na poziomie lokalnym – zasady rywalizacji politycznej

Wykład

2

Kodeks Wyborczy w praktyce działalności Obywatelskich Komitetów Wyborczych

Konwersatorium

2

Podstawy zarządzania w organizacji

Konwersatorium

2

Proces rekrutacji członków i wolontariuszy

Konwersatorium

2

Podstawy marketingu politycznego

Konwersatorium

2

Media relations

Warsztaty

2

Autoprezentacja i elementy kreowania wizerunku

Warsztaty

2

Warsztaty telewizyjne i/lub radiowe

Warsztaty

4

Łącznie: 18 godzin

Organizacja kursu


Organizacja kursu:

 • Uczestnikiem kursu może zostać każdy!
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
 • Możliwe jest przeprowadzenie kursu zamkniętego, w którym udział weźmie wyłącznie zgłoszona, zorganizowana grupa uczestników.
 • Istnieje możliwość modyfikacji tematyki proponowanego kursu dla zorganizowanej grupy uczestników, np. dla danej organizacji, w której szczególna uwaga zwrócona zostanie na najważniejsze dla niej zagadnienia zgodnie z zamówieniem!

W przypadku grup zorganizowanych kurs może zostać przeprowadzony w dogodnych dla takich grup terminach.

Wstępny harmonogram kursu:

I dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45-16:00 – przerwa
 • 16:00-17:30 – zajęcia (2h)

II dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45 – zakończenie i wręczenie dyplomów

Najbliższy planowany termin rozpoczęcia kursu:

 • OBECNIE NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KURS

Termin rekrutacji  mija ———————–

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • Obecność na zajęciach
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie zgodnie z wymogami stawianymi przez prowadzących

Płatności:

 • Opłata za kurs wynosi 700 zł.
 • Opłatę należy wnieść co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem na podany podczas składania deklaracji uczestnictwa numer konta bankowego.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne, wyżywienie, certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania noclegu na potrzeby udziału w kursie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

Kierownik kursu


Kierownik kursu:dr Łukasz Scheffs
e-mail: lukasz.scheffs@amu.edu.pl

Polub nas na Facebook