Dla kogo?


Kurs adresowany jest do:

 • osób pełniących funkcję rzecznika prasowego
 • konsultantów ds. mediów w ramach szeroko rozumianej administracji publicznej i biznesie
 • osób, które chcą ubiegać się o jedno z powyższych stanowisk
 • osób zaangażowanych w szeroko rozumianą działalność z zakresu public i media relations


Dlaczego warto?


Kurs prowadzony jest przez specjalistów z zakresu dziennikarstwa, public relations oraz media relations, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar podejmowanych zagadnień i rozwijanie konkretnych umiejętności osób biorących udział w kursie.

Cele kursu:

 • nabycie umiejętności z zakresu media relations i public relations
 • nabycie podstawowej wiedzy i reguł z zakresu prawa prasowego
 • podniesienie dotychczasowych kwalifikacji niezbędnych do rozwoju i reagowania na współczesne trendy w mediach
 • nabycie umiejętności monitoringu zmieniających się uwarunkowań w danej branży
 • nabycie umiejętności niezbędnych do aktywnego i merytorycznego wykorzystywania instrumentów prawa prasowego

Zajęcia

W ramach kursu proponujemy Państwu następujące zajęcia:

 

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Prawo prasowe – zagadnienia wstępne

Wykład

1

Kontakty z mediami

Konwersatorium

1

Dobra osobiste urzędników a dziennikarskie prawo do informacji

Konwersatorium

1

Prawo prasowe i roszczenia dziennikarzy

Konwersatorium

1

Sprostowania krok po kroku

Warsztaty

2

Przestępstwa prasowe – jak pociągnąć prasę do odpowiedzialności karnej

Warsztaty

1

Wirtualna prasa

Warsztaty

1

Socjotechnika

Konwersatorium

2

Łącznie: 10 godzin

 

Organizacja kursu


Organizacja kursu:

 • Uczestnikiem kursu może zostać każdy!
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
 • Możliwe jest przeprowadzenie kursu zamkniętego, w którym udział weźmie wyłącznie zgłoszona, zorganizowana grupa uczestników.
 • Istnieje możliwość modyfikacji tematyki proponowanego kursu dla zorganizowanej grupy uczestników, np. dla danej organizacji, w której szczególna uwaga zwrócona zostanie na najważniejsze dla niej zagadnienia zgodnie z zamówieniem!

W przypadku grup zorganizowanych kurs może zostać przeprowadzony w dogodnych dla takich grup terminach.

Wstępny harmonogram kursu:

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45-16:00 – przerwa
 • 16:00-17:30 – zajęcia (2h)
 • 17:30 – zakończenie i wręczenie dyplomów

Najbliższy planowany termin rozpoczęcia kursu:

 • 10 kwietnia 2015 r. (piątek)

Termin rekrutacji mija 6 kwietnia 2015 r.

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • Obecność na zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie zgodnie z wymogami stawianymi przez prowadzących.

Płatności:

 • Opłata za kurs wynosi 400 zł.
 • Opłatę należy wnieść co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem na podany podczas składania deklaracji uczestnictwa numer konta bankowego.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne, wyżywienie, certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania noclegu na potrzeby udziału w kursie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

Kierownik kursu


Kierownik kursu: dr Dominika Narożna
e-mail: dominika.narozna@amu.edu.pl

Polub nas na Facebook