Dla kogo?


Kurs adresowany jest do:

 • przedstawicieli instytucji publicznych, w tym przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego (pracowników urzędów, instytucji publicznych, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, radnych)
 • osób zaangażowanych i odpowiedzialnych za przygotowanie spotkań roboczych, wizyt międzynarodowych czy spotkań biznesowych
 • pracowników sektora prywatnego (prywatnych firm)
 • osób, które pracują w sektorze społecznym (pracownicy fundacji i stowarzyszeń), które chcą poznać podstawowe zasady protokołu i etykiety w administracji publicznej


Dlaczego warto?


Kurs prowadzony jest przez specjalistów w dziedzinie marketingu, promocji, administracji samorządowej oraz z zakresu protokołu dyplomatycznego, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar podejmowanych zagadnień i rozwijanie konkretnych umiejętności osób biorących udział w kursie.

Cele kursu:

 • przekazanie wiedzy z dziedziny savoir-vivre’u
 • wyjaśnienie korzyści płynących ze stosowania zasad etykiety w administracji publicznej
 • wyrobienie umiejętności korzystania z zasad etykiety w relacjach zawodowych

Kurs ma także wskazać praktyczne korzyści wynikające z zastosowania zasad kurtuazji w działalności administracji publicznej.

Zajęcia

W ramach kursu proponujemy Państwu następujące zajęcia:

 

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Protokół dyplomatyczny i etykieta – wprowadzenie
Zasady pierwszeństwa, alternatu i „prawej strony”
Organizacja wizyty oficjalnej

Warsztaty

2

Redagowanie zaproszeń
Dress code
Przyjęcia służbowe

Warsztaty

2

Film szkoleniowy – analiza krytyczna
Kultura stołu
Podstawy enologii

Warsztaty

3

Bilety wizytowe
Elementy korespondencji oficjalnej
Redagowanie poczty elektronicznej

Warsztaty

2

Łącznie: 9 godzin

Organizacja kursu

Organizacja kursu:

 • Uczestnikiem kursu może zostać każdy!
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
 • Możliwe jest przeprowadzenie kursu zamkniętego, w którym udział weźmie wyłącznie zgłoszona, zorganizowana grupa uczestników.
 • Istnieje możliwość modyfikacji tematyki proponowanego kursu dla zorganizowanej grupy uczestników, np. dla danej organizacji, w której szczególna uwaga zwrócona zostanie na najważniejsze dla niej zagadnienia zgodnie z zamówieniem!

W przypadku grup zorganizowanych kurs może zostać przeprowadzony w dogodnych dla takich grup terminach.

Wstępny harmonogram kursu:

 • 9:00-10:30 – zajęcia (2h)
 • 10:30-10:45 – przerwa kawowa
 • 10:45-12:15 – zajęcia (2h)
 • 12:15-13:00 – przerwa obiadowa
 • 13:00-15:15 – zajęcia (3h)
 • 15:15-15:30 – przerwa
 • 15:30-17:00 – zajęcia (2h)
 • 17:00 – zakończenie i wręczenie dyplomów

Najbliższy planowany termin rozpoczęcia kursu:

 • OBECNIE NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KURS

Termin rekrutacji mija ——————–

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • Obecność na zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie zgodnie z wymogami stawianymi przez prowadzących.

Płatności:

 • Opłata za kurs wynosi 400 zł.
 • Opłatę należy wnieść co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem na podany podczas składania deklaracji uczestnictwa numer konta bankowego.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne, wyżywienie, certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania noclegu na potrzeby udziału w kursie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

Kierownik kursu


Kierownik kursu: dr Magdalena Lorenc
e-mail: magdalena.lorenc@amu.edu.pl

Polub nas na Facebook