Dla kogo?


Kurs adresowany jest do:

 • rzeczników prasowych
 • konsultantów ds. mediów w ramach szeroko rozumianej administracji publicznej i prywatnym biznesie
 • osób, które chcą ubiegać się o takie stanowisko w najbliższym czasie
 • osób, które nie pracują na stanowisku rzecznika prasowego, lecz są zaangażowane w szeroko rozumianą działalność z zakresu public i media relations


Dlaczego warto?


Kurs prowadzony jest przez specjalistów z zakresu dziennikarstwa, public relations oraz media relations, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar podejmowanych zagadnień i rozwijanie konkretnych umiejętności osób biorących udział w kursie.

Cele kursu:

 • przekazanie zasad funkcjonowania biura prasowego i rzecznika prasowego
 • przygotowanie uczestnika do zorganizowania komórki odpowiedzialnej za utrzymywanie dobrych relacji z mediami
 • nabycie umiejętności potrzebnych do aktywnego i merytorycznego zaangażowania w prace biura rzecznika prasowego

Zajęcia

W ramach kursu proponujemy Państwu następujące zajęcia:

 

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Zagadnienia definicyjne i środowisko medialne

Wykład

1

Sztuka pisania informacji prasowych

Warsztat

2

Sprostowanie i autoryzacja

Warsztat

2

Organizacja konferencji prasowej

Warsztat

2

Autoprezentacja medialna

Warsztatt

1

Sytuacje kryzysowe

Konwersatorium

1

Strategie medialne

Wykład

1

Łącznie: 10 godzin

 

Organizacja kursu


Organizacja kursu:

 • Uczestnikiem kursu może zostać każdy!
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
 • Możliwe jest przeprowadzenie kursu zamkniętego, w którym udział weźmie wyłącznie zgłoszona, zorganizowana grupa uczestników.
 • Istnieje możliwość modyfikacji tematyki proponowanego kursu dla zorganizowanej grupy uczestników, np. dla danej organizacji, w której szczególna uwaga zwrócona zostanie na najważniejsze dla niej zagadnienia zgodnie z zamówieniem!

W przypadku grup zorganizowanych kurs może zostać przeprowadzony w dogodnych dla takich grup terminach.

Wstępny harmonogram kursu:

 • 10.00-11.30 – zajęcia (2h)
 • 11:30-11:45 – przerwa kawowa
 • 11:45-13:15 – zajęcia (2h)
 • 13:15-13:45 – przerwa obiadowa
 • 13:45-15:15 – zajęcia (2h)
 • 15:15-15:30 – przerwa
 • 15:30-17:45 – zajęcia (3h)
 • 17.45-18:00 – przerwa
 • 18:00-19:00 – zajęcia (1h), podsumowanie i zakończenie kursu

Najbliższy planowany termin rozpoczęcia kursu:

 • 28 kwiecień 2017 r. (piątek)

Termin rekrutacji mija 19 kwietnia 2017 r.

Informacja o uruchomieniu kursu zostanie potwierdzona 20 kwietnia 2017 r.

Opłata za kurs do 24 kwietnia 2017 r. na podane w potwierdzeniu o uruchomieniu kursu konto bankowe.

Zajęcia odbędą się w gmachu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 89A (Kampus Morasko); część warsztatowa kursu przewidziana jest w studio telewizyjnym wydziału.

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • Obecność na zajęciach.

Płatności:

 • Opłata za kurs wynosi 400 zł.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne, wyżywienie, certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania noclegu na potrzeby udziału w kursie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.
 • Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

Kierownik kursu


Kierownik kursu: dr Dominika Narożna
e-mail: dominika.narozna@amu.edu.pl

Polub nas na Facebook