Dla kogo?


Kurs adresowany jest do:

 • przedstawicieli instytucji publicznych, w tym przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego (pracowników urzędów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów)
 • właścicieli i pracowników firm prywatnych oraz członków organizacji pozarządowych
 • odpowiedzialnych za komunikację w danej instytucji
 • rzeczników prasowych
 • specjalistów ds. marketingu czy public relations, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat przeciwdziałania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi (wizerunkowymi) w jednostkach publicznych, prywatnych i społecznych
 • wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką chcących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe


Dlaczego warto?


Kurs prowadzony jest przez specjalistów w dziedzinie marketingu, public relations oraz kształtowania wizerunku, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar podejmowanych zagadnień i rozwijanie konkretnych umiejętności osób biorących udział w kursie.

Cele kursu:

 • wyposażenie uczestników w wiedzę dotycząca sytuacji kryzysowych – ich istota i źródło
 • przekazanie uczestnikom umiejętności zarządzania sytuacją tak, by kryzys się nie pogłębiał i wiązał się z jak najmniej dotkliwymi skutkami dla instytucji i obywateli

Zajęcia

W ramach kursu proponujemy Państwu następujące zajęcia:

 

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Istota i rodzaje sytuacji kryzysowych

Wykład

4

Sytuacje kryzysowe w urzędzie a wizerunek urzędu/firmy/organizacji

Wykład

2

Zarządzanie sytuacją kryzysową

Wykład

2

Rola rzecznika prasowego

Konwersatorium

2

Kontakty z mediami. Konferencja prasowa. Wystąpienia przed kamerą

Warsztaty

4

Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym

Konwersatorium

2

Znaczenie public relations w funkcjonowaniu instytucji/firmy/organizacji

Wykład

2

Łącznie: 18 godzin

Organizacja kursu


Organizacja kursu:

 • Uczestnikiem kursu może zostać każdy!
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
 • Możliwe jest przeprowadzenie kursu zamkniętego, w którym udział weźmie wyłącznie zgłoszona, zorganizowana grupa uczestników.
 • Istnieje możliwość modyfikacji tematyki proponowanego kursu dla zorganizowanej grupy uczestników, np. dla danej organizacji, w której szczególna uwaga zwrócona zostanie na najważniejsze dla niej zagadnienia zgodnie z zamówieniem!

W przypadku grup zorganizowanych kurs może zostać przeprowadzony w dogodnych dla takich grup terminach.

Wstępny harmonogram kursu:

I dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45-16:00 – przerwa
 • 16:00-17:30 – zajęcia (2h)

II dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45 – zakończenie i wręczenie dyplomów

Najbliższy planowany termin rozpoczęcia kursu:

 • OBECNIE NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KURS

Termin rekrutacji mija ———————–

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • Obecność na zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie zgodnie z wymogami stawianymi przez prowadzących.

Płatności:

 • Opłata za kurs wynosi 700 zł.
 • Opłatę należy wnieść co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem na podany podczas składania deklaracji uczestnictwa numer konta bankowego.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne, wyżywienie, certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania noclegu na potrzeby udziału w kursie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

Kierownik kursu

Kierownik kursu: dr Bartłomiej Secler

Polub nas na Facebook