Dla kogo?


Kurs adresowany jest zarówno do:

 • przedstawicieli instytucji publicznych, w tym przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego (pracowników urzędów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów), jak i przedstawicieli sektora prywatnego (prywatnych firm)
 • przedstawicieli sektora społecznego (fundacji i stowarzyszeń), którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania czasem pracy
 • wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe

Dlaczego warto?


Kurs prowadzony jest przez specjalistów w dziedzinie zarządzania, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar podejmowanych zagadnień i rozwijanie konkretnych umiejętności osób biorących udział w kursie.

Cele kursu:

 • nabycie umiejętności organizacji pracy własnej i wielozadaniowości
 • efektywne wykorzystanie czasu i osiąganie maksymalnych rezultatów
 • zdobycie umiejętności związane z zarządzaniem czasem pracy własne, poznanie technik i sposobów zarządzania czasem
 • zdobycie wiedzy na temat wyznaczania celów i podziału zadań tak, by zwiększać swoją skuteczność
 • poznania konkretnych metod planowania pracy oraz modeli porządkowania zadań w celu zwiększenia wydajności
 • przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia harmonogramu działań oraz organizacji, a także przeprowadzania spotkań i zebrań pracowniczych

Zajęcia

W ramach kursu proponujemy Państwu następujące zajęcia:

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Analiza czasu

Wykład

2

Formułowanie celów i priorytetów

Warsztaty

3

Planowanie

Warsztaty

2

Przeszkody i błędy w procesie zarządzania

Konwersatorium

3

Asertywność w zarządzaniu czasem

Warsztaty

1

Delegowanie zadań

Konwersatorium

2

Prowadzenie spotkań a oszczędność czasu

Warsztaty

3

Jasna komunikacja jako metoda zarządzania czasem

Warsztaty

2

Łącznie: 18 godzin

Organizacja kursu


Organizacja kursu:

 • Uczestnikiem kursu może zostać każdy!
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
 • Możliwe jest przeprowadzenie kursu zamkniętego, w którym udział weźmie wyłącznie zgłoszona, zorganizowana grupa uczestników.
 • Istnieje możliwość modyfikacji tematyki proponowanego kursu dla zorganizowanej grupy uczestników, np. dla danej organizacji, w której szczególna uwaga zwrócona zostanie na najważniejsze dla niej zagadnienia zgodnie z zamówieniem!

W przypadku grup zorganizowanych kurs może zostać przeprowadzony w dogodnych dla takich grup terminach.

Wstępny harmonogram kursu:

I dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45-16:00 – przerwa
 • 16:00-17:30 – zajęcia (2h)

II dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45 – zakończenie i wręczenie dyplomów

Najbliższy planowany termin rozpoczęcia kursu:

 • OBECNIE NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KURS

Termin rekrutacji mija ——————-

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • Obecność na zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie zgodnie z wymogami stawianymi przez prowadzących.

Płatności:

 • Opłata za kurs wynosi 700 zł.
 • Opłatę należy wnieść co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem na podany podczas składania deklaracji uczestnictwa numer konta bankowego.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne, wyżywienie, certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania noclegu na potrzeby udziału w kursie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

Kierownik kursu


Kierownik kursu: mgr Jakub Jakubowski
e-mail: jakub.jakubowski@amu.edu.pl

Polub nas na Facebook