Dla kogo?


Kurs adresowany jest do:

 • członków różnego rodzaju organizacji pozarządowych
 • twórców i pracowników NGO
 • osób koordynujących działania danej jednostki

Kurs ten przeznaczony jest również dla tych, którzy chcieliby założyć fundację czy stowarzyszenie i poszukują niezbędnej wiedzy na ten temat od osób, które w praktyce funkcjonują w III sektorze.

Dlaczego warto?


Kurs prowadzony jest przez specjalistów w dziedzinie administracji, III sektora, public relations oraz komunikacji interpersonalnej, którzy zwracają uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar podejmowanych zagadnień i rozwijanie konkretnych umiejętności osób biorących udział w kursie.

Cele kursu:

 • przekazanie wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego
 • przybliżenie uczestnikom podstawowych zasad tworzenia różnego rodzaju organizacji pozarządowych
 • wyposażenie uczestników kursu w konkretne umiejętności związane z prowadzeniem NGO’s
 • zdobycie przez uczestników teoretycznych informacji i praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem i zarządzaniem wszelkiego rodzaju organizacjami pozarządowymi (fundacjami, stowarzyszeniami itp.).

Zajęcia

W ramach kursu proponujemy Państwu następujące zajęcia:

NAZWA PRZEDMIOTU

FORMA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN

Organizacje pozarządowe w Polsce

wykład

2

Prawne podstawy działania organizacji pozarządowych

Konwersatorium

2

Zarządzanie finansami organizacji pozarządowej

Konwersatorium

2

Współpraca NGO’s z administracją publiczną

Konwersatorium

2

Zarządzanie organizacją pozarządową

Warsztaty

2

Wolontariat

Konwersatorium

2

Kreowanie wizerunku organizacji

Warsztaty

4

Media w procesie komunikacji organizacji z otoczeniem

Warsztaty

2

Łącznie: 18 godzin


Organizacja kursu


Organizacja kursu:

 • Uczestnikiem kursu może zostać każdy.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do wypełnienia limitu miejsc.
 • Kurs zostanie uruchomiony, jeśli zgłosi się co najmniej 15 osób.
 • Organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.
 • Możliwe jest przeprowadzenie kursu zamkniętego, w którym udział weźmie wyłącznie zgłoszona, zorganizowana grupa uczestników.
 • Istnieje możliwość modyfikacji tematyki proponowanego kursu dla zorganizowanej grupy uczestników, np. dla danej organizacji, w której szczególna uwaga zwrócona zostanie na najważniejsze dla niej zagadnienia zgodnie z zamówieniem.

W przypadku grup zorganizowanych kurs może zostać przeprowadzony w dogodnych dla takich grup terminach.

Wstępny harmonogram kursu:

I dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45-16:00 – przerwa
 • 16:00-17:30 – zajęcia (2h)

II dzień

 • 8:30-10:00 – zajęcia (2h)
 • 10:00-10:30 – przerwa kawowa
 • 10:30-12:00 – zajęcia (2h)
 • 12:00-12:15 – przerwa
 • 12:15-13:45 – zajęcia (2h)
 • 13:45-14:15 – przerwa obiadowa
 • 14:15-15:45 – zajęcia (2h)
 • 15:45 – zakończenie i wręczenie dyplomów

Najbliższy planowany termin rozpoczęcia kursu:

 • OBECNIE NIE PROWADZIMY NABORU NA TEN KURS

Termin rekrutacji mija —————-

Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • Obecność na zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w planie zgodnie z wymogami stawianymi przez prowadzących.

Płatności:

 • Opłata za kurs wynosi 700 zł.
 • Opłatę należy wnieść co najmniej na dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem na podany podczas składania deklaracji uczestnictwa numer konta bankowego.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały seminaryjne, wyżywienie, certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.
 • Istnieje możliwość zorganizowania noclegu na potrzeby udziału w kursie.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w kursie przed jego rozpoczęciem potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł.

Kierownik kursu


Kierownik kursu: dr Łukasz Scheffs
e-mail: lukasz.scheffs@amu.edu.pl

Polub nas na Facebook